Rank Name Nationality Age Group Age Group Rank Club Points
1101 Hazem Sakr EG M35-39 23 20
1102 Hazem Sherif EG The TriMachine 20
1103 Hesham Ahmed EG M55-59 9 Cairo Runners 20
1104 Hesham Desouky EG M40-44 23 20
1105 Hesham Fouad EG M35-39 31 20
1106 Hesham Hamdy EG M30-34 2 20
1107 Hesham Mashhour EG M25-29 11 Gold's Gym Egypt 20
1108 Hesham Selim EG M55-59 7 20
1109 Hisham Mostafa EG M20-24 2 20
1110 Hisham Tarek EG M25-29 20 Night Runners 20
1111 Hmsa Khaled EG Mixed 131 20
1112 Hoba Hamdi EG M30-34 20
1113 Hosney Elsayed EG M40-44 23 20
1114 Hossam Aoun EG M30-34 47 20
1115 Hossam Balbaa EG M30-34 40 Tenacity Coaching 20
1116 Hossam Dabous EG M50-54 11 20
1117 Hossam Saad EG Mixed 60 20
1118 Hossameldin El-Moatasem EG M35-39 22 The Trimachine 20
1119 Hudson Speer US M25-29 20
1120 Hussein Mohieldin EG Male 52 BeFit 360 20
1121 Hussein Mossadak EG M35-39 33 The Family Team 20
1122 Ibrahim Abul Magd EG Male 57 Maadi Athletes 20
1123 Ibrahim Raafat EG M30-34 AOS 20
1124 Ignasi Magrina EG The TriMachine 20
1125 Irene Magrina EG The TriMachine 20
Showing 25 from 2289 users
Rank Name Nationality Age Group Age Group Rank Club Points
1101 Sara El Ashram EG F25-29 Maadi Runners 10
1102 Sara Ghanem EG F25-29 5 10
1103 Sara Helmy EG F35-39 9 Cairo Runners 10
1104 Sara Malak EG F25-29 7 10
1105 Sara Yehia EG F35-39 6 Swim19 Academy 10
1106 Sarah Diab EG F25-29 6 10
1107 Sarah Elfazary EG F35-39 4 Engage 10
1108 Sarah Fakhry EG F25-29 12 Night Runners 10
1109 Sarah Khaddash EG F20-24 6 10
1110 Sarah Khalifa EG F16-19 4 Power Ride Sports 10
1111 Shaimaa Mohamed EG F40-44 19 MP Masters 10
1112 Shelly Ann Dewsnap ZA F45-49 5 10
1113 Shereen Ali EG F30-34 Maadi Athletes 10
1114 Sherin Saleh EG F40-44 19 10
1115 Sylvia Schoonderbeek NL F40-44 19 10
1116 Wesam Ibrahim EG F40-44 19 Al Shams Club 10
1117 Yasmin Elnakib US ParaRun 10
1118 Yasmine Abou Ali EG F25-29 5 10
1119 Yasmine Mabrouk EG F25-29 26 Stamina Tri Team 10
1120 Yasmine Mostafa EG F30-34 14 Cairo Runners 10
1121 Yasmine Rashed Mohamed EG Mixed 20 HIT Egypt 10
1122 Yoliana Samir EG F20-24 7 10
1123 Yomna Emad EG F25-29 28 Mansoura Runners 10
1124 Zahra Mostafa EG F35-39 21 10
1125 Zeinab Ali EG F30-34 12 10
Showing 25 from 1469 users
Rank Club Points
Showing 0 from 192 users