Rank Name Nationality Age Group Age Group Rank Club Points
2776 Amr Khamis EG M25-29 52 BeFit 360 5
2777 Amr Sultan EG M40-44 47 Maadi Athletes 5
2778 Essam Drar EG M50-54 13 SIEMENS 5
2779 Hany Mousa EG M40-44 47 5
2780 Karim Hany EG M35-39 15 Swimzone 5
2781 Karim Kotb EG M35-39 11 Stamina Tri Team 5
2782 Karim Nour EG M40-44 47 5
2783 Kieji Koda JP M40-44 47 World's Marathon 5
2784 Omar Bilal JO M15-19 26 Alex Night Runners 5
2785 Ragy Magdy EG M40-44 47 5
2786 Saleh Azab EG M35-39 15 SIEMENS 5
2787 Sameh Aziz EG M55-59 14 5
2788 Sameh Emam EG M40-44 47 5
2789 Seif Ascar US M40-44 47 5
2790 Seif Saleh EG M35-39 17 Suka 5
2791 Selim Taha EG MU10 7 Maadi Athletes 5
2792 Tarek Nagi EG M35-39 9 BeFit 360 5
2793 Timur Badr EG MU10 21 5
2794 Tony Ramzy EG M15-19 26 Move 5
2795 Zidan Saeb EG M10-14 9 5
2796 Adam Salama LT MU10 17 5
2797 Adham Hakki EG MU10 12 5
2798 Ahmed Akram EG M25-29 52 Majid Al Futtaim 5
2799 Ahmed Boudy EG M25-29 52 5
2800 Ahmed Habib EG M35-39 6 5
Showing 25 from 3172 users
Rank Name Nationality Age Group Age Group Rank Club Points
2776 Elisa Schouten NL F20-24 31 5
2777 Farah Abouseif EG F25-29 38 The Science Gym 5
2778 Gehan Abdallah EG F50-54 15 5
2779 Haydi Hammouda EG F20-24 31 5
2780 Heba A Mustafa EG F30-34 54 HSBC 5
2781 Heba El Kaissy EG F30-34 54 5
2782 Heba El Sheikh EG F55-59 6 5
2783 Hoshie Hayashi JP F30-34 54 5
2784 Ingie Abdallah EG F30-34 54 HSBC 5
2785 Jaclyne Edward EG F35-39 15 SIEMENS 5
2786 Jessica Batriz US F25-29 38 AECWA Team 5
2787 Kyoko Kameyama JP F50-54 15 Power Ride Sports 5
2788 Lina El Haddad EG F30-34 54 Maadi Athletes 5
2789 Maeva Kolaczek FR F30-34 54 5
2790 Maggie Cummins IE F50-54 15 5
2791 Mai Alkhamissi EG F25-29 38 5
2792 Mai El Badrawy EG F30-34 54 5
2793 Makayla Dokhan EG FU10 9 5
2794 Makoto Onizawa JP F25-29 38 Maadi Athletes 5
2795 Maria Christou EG F45-49 30 Maadi Athletes 5
2796 Mariam Mohamed EG F35-39 6 Night Runners 5
2797 Marina Marzouk EG F25-29 38 5
2798 Maryam Mouftah EG FU10 13 EGIS 5
2799 Menna El-Ayadi EG F25-29 38 5
2800 Michelle Leong US F30-34 54 5
Showing 25 from 2998 users
Rank Club Points
Showing 0 from 208 users